Home

De juiste Mindset voor duurzame verandering

Het INSPIRATIEWIEL is uw krachtige metgezel bij verandering en organisatieontwikkeling.

Een veranderingstraject vraagt om duidelijkheid, actieve deelname en het durven nemen van verantwoordelijkheid. Bereidheid tot het inzetten van de eigen vermogens en het hervinden van werkplezier. In de praktijk blijken deze aspecten moeilijk vol te houden.

Hoe krijg en behoudt je in de organisatie de juiste Mindset?

Het INSPIRATIEWIEL is een methode* om binnen zelfbewuste organisaties in korte tijd een meetbaar effect te creëren. Uit onderzoek en ervaring blijken onderstaande effecten zich te manifesteren:

  • verbinding met de organisatie;
  • activeren van de innerlijke drijvende kracht;
  • van toeschouwer naar deelnemer;
  • eigen verantwoordelijkheid nemen;
  • bewust benutten van alle talenten;
  • efficiënt en effectief doelen benoemen en behalen;
  • een gezonde werkomgeving met als gevolg een lager ziekteverzuim.

Als groep wordt actief gewerkt aan het individuele proces met de cirkel (het wiel) als uitgangspunt. De cirkel heeft zich in vele culturen al lang bewezen als een krachtig middel voor dialoog, verbinding en besluitvorming.

Het individu gaat in interactie met zichzelf en de ander. Na het speeddaten met jezelf en besluitvorming op basis van dialoog, worden in gezamenlijkheid de doelen bevestigd en vervolgstappen benoemd. Samen gaat een ieder doen!

Wens je binnen jouw organisatie deze Mindset te creëren, neem dan contact op met Ingeborg Hofstede. Dit kan via info@inspiratiewiel.nl of door te bellen met 06-10909798.

*Ontwikkeld door Ingeborg Hofstede Consultancy