Hoe werkt het inspiratiewiel?

Het mooiste wat ieder mens kan worden is zichzelf

Het INSPIRATIEWIEL  stimuleert het individu, op een dynamische wijze, tot het volgen van het innerlijk weten en het inzetten van de eigen kracht in hun leef- of werkomgeving.

Hieraan ligt de volgende Visie ten grondslag:

  • iedereen heeft unieke talenten;
  • je gids is het innerlijk weten;
  • veel mensen zoeken oplossingen buiten zichzelf;
  • herkennen, erkennen en activeren van dit innerlijk weten bepalen je keuzes;
  • doelen worden hierdoor gesteld en behaald;
  • dit bijdraagt aan geestelijke en lichamelijke gezondheid;
  • je daarmee een gezonde en levenslustige organisatie creëert;
  • waarin medewerkers op alle niveaus verantwoordelijkheid nemen.

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever stelt Ingeborg Hofstede Consultancy de organisatiebehoefte vast. Als procesmanagement expert ontwikkelt zij, op basis van die behoefte, een maatwerk Inspiratiewiel bijeenkomst.

Het INSPIRATIEWIEL kan ingezet worden als event in verschillende fasen van een veranderings- of ontwikkelingstraject.

Een bijeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, bijv.:

I zorgt dat de deelnemer op een speelse en verrassende wijze los komt van zijn dagelijkse werkzaamheden en aanwezig is in het hier en nu.

II werkt aan het verkrijgen van inzichten en bewustwording. Dit wordt gedaan via de methode van speeddaten.

III inhoudelijke verkenning van een actueel onderwerp binnen de organisatie, zoals medezeggenschap, een fusie of bijv. een cultuurverandering.

IV leidt tot besluitvorming en een gezamenlijke afronding, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de kracht van het ritueel.

Tijdsbeslag

Een bijeenkomst is kort en krachtig met een grote impact. De gemiddelde tijdsbesteding, afhankelijk van de behoefte, bedraagt één dag.

Doelgroep

De methode is toepasbaar in allerlei organisatievormen: (Semi)overheid bv. Politie, ministeries, onderwijs; Non-profit organisaties, bv. Ziekenhuizen, NGO’s, sportbonden; Bedrijven. Tevens leent het zich uitstekend voor samenwerkingsprogramma’s en -projecten tussen organisaties.